EKSTERN

Den lidt hurtigere vej til vækst

Ekstern vækst – en hurtigere vej til vækst

Din virksomhed kan øge omsætningen ved ekstern vækst. Det kan ske gennem opkøb af en konkurrent, eller kapitaltilførsel udefra, og dermed bliver ekstern vækst ofte en hurtigere vej til vækst. Vi rådgiver ved: 

  • Strategiske alliancer – joint ventures 
  • Stableringer 
  • Opkøb og fusion, købsrådgivning 
  • Integrationsprocesser efter opkøb/fusion 
  • Kapitalfremskaffelse 

Strategiske alliancer har mange fordele. Den kan hjælpe med at indfri vækstambitioner, skabe øget konkurrencekraft, højne effektiviteten og fokusere på jeres kernekompetencer, samt skabe mere innovation. Men en strategisk alliance er også forbundet med store risici. Din virksomhed bliver afhængig af en samarbejdspartner og derved kan du ikke kontrollere alle processerne. F10 Forretningsudvikling rådgiver om muligheder og risici og hjælper din virksomhed sikkert igennem forløbet

Opkøb – med omtanke

Din virksomhed kan enten købe en konkurrent eller en leverandør for at forlænge værdikæden. Det er forbundet med en væsentlig risiko, da der vil være 

ukendte faktorer, ved den virksomhed du køber. Med brug af vores samlede kompetencer, tilfører vi værdifuld viden og sørger for at der ligger et professionelt analysearbejde bag identificering, vurdering og endelig udvælgelse af opkøbskandidater og værdien af de mulige synergieffekter. Vi kan rådgive dig gennem hele processen, med planlægning og forhandling, så du køber en sund virksomhed til den rigtige pris.

Fasthold væksten – effektiv integration

Den største risiko ved ekstern vækst er at fastholde væksten. Resultatet af et opkøb eller strategisk alliance skal gerne opnås med en fælles synergieffekt. Den opstår kun hvis integrationsprocessen er velstruktureret og gennemtænkt. Vi kan rådgive dig gennem integrationsprocessen. Her sørger vi for at omkostningerne ikke løber løbsk, og hjælper din virksomhed med at holde fokus i en tid med forandringer. De første 100 dage er vigtige.

Læs mere om integrationsprocesser

Kapitalfremskaffelse

Har din virksomhed en forretningside, men mangler kapital? Så kan F10 Forretningsudvikling rådgive dig til udarbejdelse af en forretningsplan, som du kan bruge til at gå i markedet med og søge kapital på.

Vi er vant til at arbejde sammen med forskellige kapitalstærke institutioner og investorer, som både er private og offentlige. Vi ser din virksomheds behov og kan udarbejde og formidle informationer, som din virksomhed måtte have, for at præsentere din forretningside og titrække kapital. Det kan vi, for vi har selv været der!