KAPITALTILFØRSEL

Fra potentiale til handling og fremtidssikring med en kapitatilførsel

Fremmedkapital eller Egenkapital?

Har din virksomhed en forretningside eller et vækstpotentiale, men mangler kapital. F10 Forretningsudvikling hjælper dig med at skaffe kapital, hvor banken måske siger fra. Vi er vant til at arbejde sammen med forskellige kapitalstærke institutioner og investorer, som både er private og offentlige. 

Vores F10 kapitalmodel, kan hjælpe med at tiltrække kapital fra finansieringskilder med: 

  • Fremmedkapital – Den traditionelle finansiering 
  • Egenkapital – Den intelligente kapital 

Fremmedkapitalen er den almindelige finansieringsform. Til finansieringsformen kan forskellige krav blive tilknyttet tilsagnet, som f.eks. yderligere professionalisering af virksomheden. Det kan være almindelige lån og ansvarlige lån med forskellige løbetid.

Investorer kan tilføre egenkapital mod at blive medejer af virksomheden. Udover kapital – tilfører de viden, erfaring, netværk og tid til virksomheden så planerne kan føres ud i livet. F10 modellen om tilførsel af fremmed- eller egenkapital er fleksibel og kan kombineres.

Sammen afdækker vi virksomhedens behov for kapital så vi får markedets bedste muligheder for en optimal kapitalstruktur i forhold til casen og mulige finansieringskilder.

Du kan udfylde vores KAPITAL BOOSTER, og se hvilke typer kapitaltilførsel din virksomhed kan modtage.

Attraktivitetsfaktorerne skal frem

For at vi kan tiltrække kapitalen, skal vi have attraktivitetsfaktorerne frem. I vores model udarbejder vi et informationsmateriale, som er tilpasset kapitalbehovet. Succes opstår, når processen er velstruktureret og gennemtænkt. Det giver troværdighed.

Informationsmaterialet skal afdække forretningen og fremtidens tiltag samt information om ROI. Investorerne ønsker åbenhed omkring forretningsplanen og hvordan de får deres investering igen samt mulig risikoafdækning. Det danner basis for en ordentlig handel.

Integration og opfølgning efter kapitaltilførsel

Når vi har fundet kapitalen skal den vedtagne handleplan effektueres. Vi kan bidrage med at holde parterne til ilden, således at det, der er enighed om, også er det som udleves. Det minimerer risikoen for at planen løber løbsk, og sørger for at parterne holder fokus i en tid med forandringer. Det skaber værdi for alle.

Vi har selv været der

Vi ser din virksomheds behov og kan udarbejde og formidle information, for at præsentere din forretningside og tiltrække kapital. Det kan vi, for vi har selv været der!

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET