GO MARKET

F10 FORRETNINGSUDVIKLING

Salgsudvikling er strategi

En klar ”Go-to-market-strategi” er essentiel for din virksomhed. Det er en plan for:

  • Hvor dine produkter skal sælges og hvilken værdi, dine produkter skaber for kunderne
  • Hvor og til hvem du skal sælge dine produkter, herunder valg af kundesegmenter og markeder
  • Hvordan du skal sælge produkterne, det essentielle valg af salgskanaler
  • Hvordan du kommunikerer med dine kunder

Den gode markedsplan med ”kunden i centrum” bunder i et strategisk forarbejde. Besvarelsen af spørgsmål kan, med det rette forarbejde og reelle strategiske fravalg, munde ud i konkrete handlingsplaner, der indeholder de strategiske tilvalg, som skal hjælpe din virksomhed til at vinde i fremtiden.

Forretningsplaner er et vigtigt værktøj

Har du et nyt forretningsområde eller en ide, som du mangler en formuleret forretningsplan for? Så brug os. Med en god forretningsplan kan du succesfuldt præsentere din ide for din bank, din bestyrelse eller potentielle investorer og andre interessenter.

Vi hjælper dig med at udarbejde forretningsplanen, så den fremstår seriøs, troværdig og afdækker relevante emner som ide, historik, marked, kundegrundlag, produkt, potentiale, organisation og ledelse, investeringsbehov og finansielle udsigter og andet efter dit behov.

Kort sagt skal alle de ideer, som du har i hovedet, beskrives og klarlægges i en plan. Herefter kan du udleve dem i handlinger gennem en succesfuld implementering.

Emnerne er kun et udpluk af vækstdisciplinerne – giv os et kald, så tager vi en kop kaffe og drøfter mulighederne.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET