STRATEGISKE

Væksten kan ske eksternt, hvor din virksomhed opkøber en konkurrent eller indgår en strategisk alliance, går ind i et geografisk eller produktmæssigt markedsområde

Opkøb og Alliancer - den hurtige vej til vækst

Opkøb eller alliancer kan også være for at få fat i mere kapacitet. Det er ofte en hurtig vej til vækst.

F10 Forretningsudvikling hjælper dig med at finde virksomheder, der opfylder givne kriterier for vækst på for eksempel eksisterende eller nye markeder. På den baggrund foretager vi en markedsundersøgelse, som blandt andet bygger på kendskab til markedet og vores netværk. Vi bidrager med kyndig ekspertise fra den indledende afklaring af behov og opstilling af succeskriterier til den endelige lukning af transaktionen.

Med brug af vores samlede kompetencer, tilfører vi værdifuld viden og sørger for, at der ligger et professionelt analysearbejde bag identificering, vurdering og endelig udvælgelse af potentielle opkøbskandidater og værdien af de mulige synergieffekter.

Diskretion er en dyd

Det er som oftest ikke kendt, når en virksomhed er i markedet for at opkøbe virksomheder. Og det er et følsomt emne både at blive spurgt om eller at spørge til salg af en virksomhed.

Derfor går vi ydmygt og diskret til opgaven og sørger for en professionel kontakt til potentielle opkøbsemner. Vi sørger også for at koordinere og styre forløbet gennem kontaktfasen – fra første indikation af købsinteresse over de indledende drøftelser frem til fastlæggelse af forhandlingsstrategi.

Hele processen sker i tæt dialog med dig, og vi tager ikke kontakt til emner uden dit samtykke. Hvor det er relevant, samarbejder vi med advokat og revisor.

Evnen til at samarbejde er vital i et skiftende marked

Flere og flere virksomheder indgår både alliancer med traditionelle samarbejdspartnere som leverandører. Men indgåelse af alliancer sker også med mere utraditionelle samarbejdspartnere som f.eks. kunder og konkurrenter. Man er i dag i højere grad nødt til at samarbejde med aktører, som traditionelt set er konkurrenter. Dette gøres for at kunne bevæge sig mere smidigt på markederne og for at være innovative. Det betyder, at interessentbilledet, og ikke mindst konkurrentbilledet, er blevet mere nuanceret.

Strategiske alliancer er én af de muligheder, i som virksomhed har når i skal indfri jeres vækstambitioner eller skabe øget konkurrencekraft. Derudover kan strategiske alliancer også hjælpe med at højne effektiviteten og fokusere på jeres kernekompetencer samt skabe mere innovation.

Et af fremtidens succeskriterier er, at kunne navigere i et mere nuanceret netværk af interessenter

Strategiske alliancer kan fremme innovationen og forretningsudviklingen. Dette skyldes, at samarbejdspartnere uden for egen branche kan inspirere til nytænkning i forhold til nye forretningspotentialer. Men strategiske alliancer kan også være med til at accelerere processer og lade jer stå stærkere som leverandør eller i et konsortium som byder på en større opgave. Hvis en virksomhed f.eks. planlægger at udvide sin forretning til et nyt marked, kan processen gå hurtigere, hvis virksomheden allierer sig med lokale samarbejdspartnere, som har et bedre kendskab til markedet, samtidig med at i som virksomhed bevarer noget fleksibilitet.

At indgå en strategisk alliance er heller ikke så tungt som opkøb eller fusion. Dog har din virksomhed har ikke samme mulighed for kontrol og styring som i en traditionel datterselskabsstruktur. Via alliancer kan virksomhederne nemlig komplementere de ydelser, som de ikke selv er specialiseret i og beholde sin fleksibilitet.

F10 Forretningsudvikling har et bredt samarbejde med mange forskellige virksomheder og et godt netværk i brancher. Vi kan hjælpe med at få etableret den strategiske alliance til gunst for alle alliancens medlemmer. Vi kan finde potentielle partnere og assistere med processerne, integrationen, samarbejdet og det formelle aftalegrundlag som alliancen hviler på.

Emnerne er kun et udpluk af vækstdisciplinerne – giv os et kald, så tager vi en kop kaffe og drøfter mulighederne.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET