Værdiansættelse

F10 FORRETNINGSUDVIKLING

Vi hjælper med værdiansættelse af din virksomhed

Når først du som ejerleder har besluttet dig for at sælge din virksomhed, skal den værdiansættes på et tidspunkt i salgsprocessen. Men hvordan finder du ud af, hvad lige præcis din virksomhed er værd? I F10 Forretningsudvikling kan vi hjælpe med at beregne den rette pris på din virksomhed. Vi tager altid højde for at alle virksomheder er forskellige, og derfor er vi særligt omhyggelige, hvad værdiansættelsen angår.

4

Få en GRATIS gennemgang af din virksomhed

Sammen tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at vinde fremtiden.
Kontakt os i dag på tlf: +45 22 27 88 38  eller forretningsudvikling@f10.dk

Hvad er værdiansættelse?

Værdiansættelse af en virksomhed handler om at beregne virksomhedens økonomiske værdi. En værdiansættelse er ikke en fast pris, men derimod en pris, der lægger op til forhandling i en salgsproces. Både køber og sælger skal være enige om, hvad de mener er den rigtige værdi for virksomheden, før et salg kan gennemføres. Populært sagt siger man, at virksomheden er det værd, som køber vil give, og som sælger vil sælge for.

Der kan også være andre situationer, hvor det kan være fordelagtigt at vide, hvilken værdi en virksomhed har, når f.eks.:

 • En ejerleder blot ønsker at kende værdien på sin virksomhed
 • En ejerleder eller bestyrelse ønsker at optimere virksomhedens værdi
 • En virksomhed har behov for kapital og søger investorer, der skal købe andele af virksomheden

 

Findes der en simpel måde at værdiansætte på?

Værdiansættelse af en virksomhed er ofte en kompliceret opgave. Der er rigtig mange faktorer, der har en indflydelse på værdien af virksomheden. Udover de mange faktorer, der kan påvirke værdien, findes der også flere forskellige metoder, der kan anvendes til at værdiansætte virksomheder. Nogle metoder er forsimplede, og andre metoder er mere komplicerede. Vi anvender ofte en kombination af flere metoder for at komme frem til den rette værdi af din virksomhed.

SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER VÆLGER OS

Hvilke faktorer kan påvirke værdiansættelsen?

Når en virksomhed skal værdiansættes, er det vigtigt at tage højde for en lang række faktorer. Det er alt lige fra virksomhedens medarbejdere til selve vækstpotentialet. Alle faktorer, interne såvel som eksterne, skal analyseres grundigt og inkluderer bl.a. virksomhedens:

Interne faktorer Eksterne faktorer
 • Baggrund og historik
 • Økonomi
 • Kompetencer
 • Goodwill
 • Vækstpotentiale
 • Risici
 • Branche
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Renomme

 

4 modeller til beregning af værdiansættelse

Som tidligere nævnt findes der forskellige modeller, som kan bruges til at beregne værdien af en virksomhed. Herunder har vi samlet nogle af de modeller, der ofte bliver anvendt:

1. Substansmetoden
Substansmetoden er en metode til værdiansættelse af en virksomhed eller et aktiv, der tager udgangspunkt i den underliggende substans eller værdi af virksomhedens aktiver og passiver.

Substansmetoden antager, at værdien af en virksomhed kan bestemmes ved at tilføje værdien af dens aktiver og fratrække værdien af dens gæld og andre forpligtelser. Dette kan give en mere konservativ værdiansættelse, da det ikke tager højde for forventede fremtidige indtjeninger eller potentiale for vækst.

2. Multipel værdiansættelse
Multipel værdiansættelse er en metode til at fastsætte værdien af en virksomhed ved at anvende en multiplikator på et nøgletal fra virksomhedens regnskab. Denne metode er baseret på ideen om, at værdien af en virksomhed kan fastsættes ved at sammenligne den med salgsprisen på andre solgte virksomheder, der opererer i samme branche og har lignende karakteristika.

3. DCF-modellen (Discounted Cash Flow)
DFC-modellen er en metode til at værdiansætte en virksomhed ved at tage højde for dens fremtidige pengestrømme. Modellen tager udgangspunkt i virksomhedens fremtidige pengestrømme og diskonterer dem til en nutidsværdi ved at bruge en diskonteringsrate. Diskonteringsraten tager højde for risikoen ved de fremtidige pengestrømme og tidsværdien af penge, da en krone i fremtiden er mindre værd end en krone i dag på grund af inflation og andre faktorer.

DFC-modellen kan ofte give en mere præcis værdiansættelse end andre metoder, da den tager højde for de specifikke risici og muligheder, der er knyttet til virksomheden og branchen.

4. Peer group
Peer group refererer til en gruppe af virksomheder, der betragtes som sammenlignelige eller lignende i en bestemt sammenhæng. En peer group kan bruges til at sammenligne en virksomheds ydeevne eller værdiansættelse med andre virksomheder i samme branche eller sektor.

En peer group kan bestå af virksomheder, der er direkte konkurrenter, eller det kan omfatte virksomheder, der er involveret i beslægtede forretningsaktiviteter, eller som har lignende karakteristika, som f.eks. størrelse, geografisk placering eller produktlinjer.

Skal vi hjælpe dig?

Vi ved at værdiansættelse af virksomheder kan være en tung og kompleks beregning. Derfor kan det være en god ide at søge professionel hjælp til netop sådan en opgave. Vi kan hjælpe dig med at værdiansætte din virksomhed med de værktøjer og erfaringer, som vi har med i bagagen. Lad os drøfte din virksomhed over en kop kaffe – så kan du høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

DEDIKEREDE RÅDGIVERE

Lad os hjælpe dig videre