Generationsskifte

F10 FORRETNINGSUDVIKLING

Vi hjælper med generationsskifte

Det kan være en stor beslutning at overdrage sin virksomhed til næste generation, og når først beslutningen er taget, kræver det tilmed mange forberedelser. Hvis du synes det kan være svært at få overblik over generationsskiftet, kan vi i F10 Forretningsudvikling hjælpe dig igennem hele processen – lige fra de første overvejelser til overlevering af nøglerne til næste generation.

Generationsskifte

Få en GRATIS gennemgang af din virksomhed

Sammen tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at vinde fremtiden.
Kontakt os i dag på tlf: +45 22 27 88 38  eller forretningsudvikling@f10.dk

Hvad er et generationsskifte?

Betydningen ligger måske lidt i ordet, men ideen med et generationsskifte er ofte, at næste generation i familien skal overtage virksomheden. Dog kan der ses lidt mere nuanceret på ordet, da det også kan være andre udover næste generation, som kan komme i spil som nye ejerledere. Det kan være, at man som ejerleder ønsker at overdrage sin virksomhed til sit barn, et andet familiemedlem eller til en ledende medarbejder.

Der kan være flere grunde til, at man ønsker et generationsskifte realiseret. En af de hyppigste årsager er, at den nuværende ejerleder ønsker at træde tilbage fra virksomheden grundet alder eller helbredsmæssige årsager. Et generationsskifte kan også være en mulighed for at bringe friske ideer og nye ledelsesmetoder ind i virksomheden.

 

Hvem skal virksomheden overdrages til?

Undersøgelser viser, at en af de vanskeligste overvejelser for virksomhedsejere ved et salg er at finde mulige købere til virksomheden. Hvis der er tale om et generationsskifte, er processen ofte mere lige til, da overdragelsen sker til et familiemedlem eller en medarbejder. Her er fortrolighed et mindre vigtigt parameter, men der er stadig en del overvejelser, som f.eks.:

  • Hvordan påvirkes virksomheden internt og eksternt?
  • Hvilke økonomiske overvejelser skal der tages højde for?
  • Er kompetencerne i virksomheden tilstrækkelige?
  • Hvordan skal overdragelsen kommunikeres til medarbejdere, kunder, leverandører m.m.?

SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER VÆLGER OS

Hvad betyder timing i et generationsskifte?

Et generationsskifte er ofte en lang proces. Der er meget, der skal forberedes, når et familiemedlem eller en medarbejder skal kunne videreføre dine visioner i fremtiden. Derfor kan det være en god ide at starte forberedelserne lang tid før, du har tanker om at realisere generationsskiftet.

Nogle gange skal forberedelserne faktisk igangsættes flere år før, da et familiemedlem eller en medarbejder muligvis skal oplæres i nye kompetencer og procedurer, så virksomheden fortsat kan drives på fornuftig vis i fremtiden. Hvis du er i tvivl om, hvornår du skal overdrage din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at kortlægge, hvornår timingen er optimal.

 

Skal der ryddes op inden et generationsskifte?

Et generationsskifte giver anledning til at få ryddet op. Måske har virksomheden nogle hængepartier, som ikke er blevet fuldført eller færdiggjort. Derfor er det oplagt at få set virksomheden efter i sømmene, så virksomheden fremstår mest mulig rentabel og sund ved et generationsskifte.

 

5 udfordringer og risici du skal være opmærksom på under et generationsskifte

Et generationsskifte kan være sårbart, da det ofte involverer en række komplekse faktorer og kan have en betydelig indvirkning på virksomhedens fremtidige succes. Nogle af de mulige udfordringer og risici, der kan opstå under et generationsskifte, inkluderer f.eks.:

1. Manglende planlægning
Hvis et generationsskifte ikke planlægges tilstrækkeligt i forvejen, kan det føre til unødvendige risici og udfordringer, når det skal gennemføres.

2. Interne konflikter
Generationsskiftet kan udløse interne og familiære konflikter, især hvis flere familiemedlemmer har forskellige synspunkter om, hvordan virksomheden skal ledes eller ejes fremadrettet.

3. Svigtende økonomisk ydeevne
Hvis den nye ejer ikke er i stand til at føre virksomheden videre med samme succes som den tidligere ejer, kan det føre til svigtende økonomisk ydeevne. Det kan endda være en risiko for virksomhedens overlevelse.

4. Skattemæssige udfordringer
Et generationsskifte kan udløse skattemæssige udfordringer, især hvis der er en stor overførsel af ejerskab og aktiver.

4. Mangel på relevante færdigheder
Hvis den nye ejer ikke har de nødvendige færdigheder eller erfaring for at føre virksomheden videre, kan det føre til udfordringer med at drive og udvikle virksomheden.

For at undgå disse udfordringer og risici er det vigtigt at planlægge generationsskiftet omhyggeligt. Der er mange faktorer at tage højde for, og derfor kan det være en god ide at gennemføre en sådan proces med professionel rådgivning.

Skal vi hjælpe dig med at overdrage din virksomhed til næste generation?

Et kaffemøde med os giver ofte inspiration til, hvordan bestemte udfordringer kan løses. Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig i processen, så vi sammen sikrer en gnidningsfri overgang til næste generation.

DEDIKEREDE RÅDGIVERE

Lad os hjælpe dig videre