GENERATIONSSKIFTE

GENERATIONSSKIFTE ELLER SALG AF VIRKSOMHED
Hvem skal videreføre virksomheden?

Et generationsskifte kan være et familiemedlems eller medarbejders overtagelse af virksomheden, helt eller delvist- fra den hidtidige ejer. F10 Forretningsudvikling hjælper din virksomhed gennem processen.

Processen og værktøjskassen er i orden

Der er mange fordele ved at køberen af virksomheden er indenfor egne rækker. Spørgsmålet om fortrolighed er som regel mindre kritisk når køberne er kendte og det er lettere at blive enige om processen og prisen. Men der er stadig mange overvejelser, som F10 forretningsudvikling kan guide dig igennem:

  • Indledende afklaring af aftalegrundlag mellem parterne og forventninger
  • Vurdering af virksomhedens markedsmæssige værdi
  • Overvejelser om rette tidspunkt med hensyn til økonomi, organisation, skat mv.
  • Rådgivning om eventuel finansiering
  • Eventuel udarbejdelse af en kort beskrivelse af virksomheden til mulige investorer
  • Udarbejdelse af model og plan for generationsskiftet
  • Vurdering af konsekvenser for køber og sælger og mægling her imellem
Hvad skal virksomheden koste?

Som sælger, kan det være svært at gennemskue hvad prisen er for et livsværk? Vi kan lave en analyse af både interne og eksterne forhold der har indflydelse på prisen af virksomheden. Er forretningsgrundlaget holdbart de næste mange år og hvad er konkurrenternes karakteristika?

Hvis salgbarhedskriterierne skal på plads gør det både sælger og køber trygge, at prisen på virksomheden er baseret på et dokumenteret, gennemarbejdet grundlag.

Følger kunderne og leverandører med?

En vigtig del af virksomhedens eksistens er de kunder der er trofaste og laver genkøb. Ved et generationsskifte er der risiko for, at disse finder andre leverandører, da de ikke føler den samme tilknytning til virksomheden længere. Vi hjælper jer til at holde fokus gennem generationsskiftet, så kunderne ikke forsvinder og virksomheden kan spire.

Finansiering

Ofte vil køber have behov for at få medfinansiering til køb eller udvikling af virksomheden. F10 forretningsudvikling har stor erfaring med at tiltrække investorer. Vi hjælper med at afdække mulige investorer, herunder private og offentlige investorer.

Med F10 forretningsudvikling som rådgiver, sikrer vi, at din virksomhed kommer gnidningsfrit gennem et generationsskifte, så virksomheden fremover er konkurrencedygtig og værdierne ikke tabes mens i som parter kan holde fokus på forretningen under processen.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET