INTEGRATIONSPROCESSER

EKSTERN VÆKST
Sikrer du dig indtjeningen på synergier efter et opkøb eller en fusion?

Efter en fusion eller et opkøb står din virksomhed over for at skabe den indtjening, der blev forudsat gennem opkøbet. Mange virksomheder oplever desværre i praksis en uoverensstemmelse mellem de positive intentioner ved handlens indgåelse og den efterfølgende integration. Dette kan en god integrationsproces hjælpe med.

  • Fusion og opkøb øger ledernes arbejdsbyrde massivt.
  • Planlægning, forhandling, afslutning af handlen og ikke mindst den efterfølgende integration svarer til et eller flere fuldtidsjob
  • Lederne mangler erfaring med håndtering af integrationer
  • Den menneskelige faktor overses med talentflugt og kundetab til følge
  • Tidsrammen er kort. Især de første 100 dage efter handlens gennemførelse er væsentlige for integrationens succes. I denne tid er den opkøbte virksomheds ledere og medarbejdere særligt påvirkelige, hvad angår forståelse for strategisk retning og grundlag for det fremtidige samarbejde.
Sådan sikrer du en vellykket integrationsproces – de første 100 dage

En vellykket integrationsplan begrænser både usikkerheder og reducerer procesomkostninger. Derudover realiserer den ikke mindst de forretningsmæssige mål, der kommer med fusionen eller opkøbet.

Hos F10 Forretningsudvikling kan vi blandt andet hjælpe med at fastholde de strategiske mål for opkøbet eller fusionen gennem realistiske handleplaner, som følges og leves ud de første 100 dage efter tranaktionen.

Gennem opfølgningen er der en større succesrate for tidlig realisering af de centrale synergimuligheder, som blev fastlagt før opkøbet.

Under integrationen af din virksomheds integrationsproces er det vigtigt, at fastholde fokus på den daglige forretning og have en forandrings- og kommunikationsstrategi, der tager højde for strategisk målsætning, forandringsambition, virksomhedens forandringshistorik og kulturelle forskelle.

Den tidlige involvering af nøglemedarbejdere og relevante specialister og mellemledere er med til at sikre accept, forståelse og en vellykket transaktion.

Efter behov kan man etablere et kontor og en organisation, som har til opgave at prioritere de centrale integrationsaktiviteter. Rettidig gennemførelse af integrationsplanlægningen, måske allerede i opkøbsprocessen, er en vigtig succesfaktor. Ligesom det oftest kan betale sig at involvere erfarne specialister før handlens afslutning.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET