VERDENSØKONOMIEN

Verdensøkonomien og dansk økonomi

Verdensøkonomien er efter et dybt dyk, som følge af Corona pandemien, nu på vej mod lysere tider. Dansk økonomi har klaret sig bedre gennem Corona krisen sammenlignet med andre lande, men den danske eksport oplever stadig vanskeligheder.

– I år vil verdensøkonomien skrumpe med ca.3,5%. Det forventes at økonomien næste år vil vende solidt tilbage med en vækst på ca. 5,3%. En fremgang som ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år falde med 4,5%, men en stor del af det tabte ventes allerede at være vundet tilbage i løbet af efteråret. Det giver et stærkt udgangspunkt for 2021, hvor økonomien vil vokse med omkring 3%. Omkring midten af 2022 ventes det samlede økonomiske aktivitetsniveau at være tilbage på niveauet før Corona krisen.

I Danmark har privatforbruget været understøttet af et relativt mildt sygdomsforløb, der har gjort en hurtig genåbning af økonomien mulig. Samtidig har husholdningerne været begunstiget af en overraskende stærk udvikling på boligmarkedet. Det har medvirket til, at detailsalget er steget relativt kraftigt, siden det nåede bunden i foråret.

Til gengæld oplever eksporten større problemer, især salget af serviceydelser til udlandet er hårdt ramt, mens vareeksporten har klaret sig lidt bedre – navnlig som følge af et rekordhøjt salg af farmaceutiske produkter. Til gengæld er industrivirksomhedernes ordreindgang fra eksportmarkederne faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Det vil kaste lange skygger ind i resten af 2020, men forventningerne om en relativ kraftig vækst på de vigtigste eksportmarkeder vil give anledning til en stor fremgang i eksporten næste år.

Arbejdsmarkedet har været hårdt ramt af Corona krisen. Udløbet af lønkompensationsordningen ventes at give en stigning i arbejdsløsheden frem mod udgangen af året. Her forventes bruttoarbejdsløsheden at toppe omkring 170.000 fuldtidsledige svarende til 6% af arbejdsstyrken. Den økonomiske fremgang gennem 2021 vil give et fald i ledighedsprocenten til ca. 5% ved midten af 2021.

Offentlige finanser er pressede, mens de finansielle markeder og boligmarkedet står stærkt.

Coronakrisen har slået et stort hul i statskassen, hvor underskuddet i 2020 forventes at blive det største siden begyndelsen af 1980’erne.

– Også over de kommende år forventes de offentlige finanser at være ramt af eftervirkningerne fra krisen, men den offentlige gældskvote vil forblive lav i en international sammenhæng. Det vil medvirke til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt.

De finansielle markeder har udvist stor styrke understøttet af den ekspansive globale pengepolitik og forventninger om, at der snart foreligger en effektiv COVID-19-vaccine. Det danske aktiemarked er således steget med mere end 20% siden begyndelsen af 2020. Det ventes ikke, at den Europæiske Centralbank sætter renten yderligere ned, men omvendt vil det vare flere år, inden pengepolitikken strammes. Det er en væsentlig forklaring på, at det danske boligmarked indtil videre er kommet langt bedre gennem krisen end frygtet.

– I år vil huspriserne stige med godt 1% i forhold til 2019 – en bemærkelsesværdig udvikling i lyset af Corona krisen. Også til næste år vil boligpriserne stige, men udviklingen vil blive holdt i ave af forventningerne om stigende boligrenter navnlig mod slutningen af prognoseperioden.

F10 hjælper uvildigt med at skifte bank

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET