NYT PENSIONSMARKEDET

Nyt fra Pensionsområdet

Der er i 2020 sket en række ting på pensionsområdet, som vi vil beskrive her:

  1. Folkepensionsalderen er pr. 1.12020 steget til 66 år.
  2. Skattefri bonus, hvis du fortsætter med at arbejde. Bonus udgør 67.000 kr. hvis du fortsætter med at arbejde i 2 år., og arbejder min. 30 timer pr. uge.
  3. Seniorpension hvis din arbejdsevne er varigt nedsat til 15 timer pr. uge.
  4. Arne pension vedtaget. Du har krav på pension, hvis du min. har været på arbejdsmarkedet i 42 år.

 

F10´s kommentarer på punkterne:

En del af F10´s kunder benytter muligheden for at få skattefri bonus ved at arbejde 2 år mere. Hvis man har lysten og muligheden for det, er det en god måde at få sin pensionsopsparing til at give et bedre afkast på. Man får en forbedret pension, ved at udskyde forbruget af den. En god tommelfingerregel siger, at man mister ca. 25 % af pensionsopsparingen ved at gå på pension 5 år før tid.

Arne pension har givet anledning til mange holdninger og diskussioner. Mange diskussioner har gået på om det alene skal være et anciennitetskrav på arbejdsmarkedet, som skal give adgang til pensionen eller om andre faktorer som f.eks. nedslidning skulle indgå. Der hvor F10 har en holdning var på finansieringen af Arne pensionen, nemlig at man ville forhøje aktiebeskatningen fra 42 % til 45 %. Dette er i sidste øjeblik blevet taget ud af finansieringen og det er vi glade for, da stigningen i aktiebeskatningen er det rene gift imod investeringerne og herunder vores kunders afkast. Alle undersøgelser af virkningen af en øget beskatning af aktieindkomst, viser at det koster arbejdspladser i Danmark, hvilket der slet ikke er brug for under en Corona pandemi med 170.000 arbejdsløse.

Størrelsen af indbetaling til ratepension udgør i 2020 – 57.200 kr. Der er fuldt fradrag i Topskatten for indbetaling til ratepension. Hvis du ikke via din firmapension eller andre pensioner har udnyttet det fulde fradrag til ratepension, vil F10 klart anbefale dette hvis du ligger i Topskatten (lønindkomst på over 531.000 kr. i 2020 efter AMB-bidrag). Hvis du ligger i Bundskatten skal du tage en samtale med din F10 rådgiver, fordi indbetaling er afhængig af din samlede økonomiske situation. Hvis du ønsker at investerer mere i pension end ratepension, skal det foregå i livrentepension. Her skal du også tage fat i din F10 rådgiver for råd om dette, fordi der findes flere forskellige livrentetyper at vælge i mellem. Fradrag for livrenter er også i Topskatten.

Firmapension

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET