KLAGEANSVARLIG

Klager

Hvis du føler dig dårlig rådgivet af F10 Investeringsrådgiver ApS eller F10 Pensionsmægler ApS, og mener at have lidt et tab, skal du rette din klage til Rene Mammen – som er den klageansvarlige hos F10 Investeringsrådgiver ApS og F10 Pensionsmægler ApS. Rene kan kontaktes på rm@f10.dk.

Hvis du føler dig dårlig rådgivet af F10 Finansrådgiver P/S, og mener at have lidt et tab, skal du rette din klage til Kim Bildsøe Jessen – som er den klageansvarlige hos F10 Finansrådgiver P/S. Kim kan kontaktes på kbj@f10.dk.

Hvis der ikke kan opnås enighed om klagens indhold og relevans, kan du som kunde hos F10 Investeringsrådgiver ApS, F10 Pensionsmægler ApS eller F10 Finansrådgiver P/S klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du har lidt et tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra F10 Investeringsrådgiver ApS, F10 Pensionsmægler ApS eller F10 Finansrådgiver P/S.

Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgivningens pris.

Du skal sørge for at have din dokumentation i orden. Det vil sige, at du skal gemme alle papirer, og andet der kan dokumentere hændelsesforløbet.

Forbrugeklageankenævnet kan kontaktes via dette link:

https://naevneneshus.dk/om-os/godkendte-ankenaevn/

Du kan også henvende dig til:
Forbrugerklageankenævnet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000