FIRMAPENSION

FIRMAPENSION+
Danmarks bedste firmapension

Skal dine medarbejdere også have Danmarks bedste firmapension?

F10 oplever ofte, at virksomhedens ledelse har meget stor fokus på virksomhedens drift og optimering af denne. Dette gør, at mappen med aftalen om virksomhedens firmapension ofte samler støv på hylden. Konsekvensen af dette, er ofte, at den enkelte medarbejder går glip af rigtige mange penge når de når pensionsalderen.

Et af værktøjerne til at undgå dette, er at benytte pensionsmæglere som arbejder uafhængigt og hele tiden sikrer at firmapensionen er optimeret. Pensionsmæglerne arbejder forskelligt, men kendetegnene for dem alle er at de arbejder uafhængigt. En af skrønerne er, at virksomhederne tror at pensionsmæglere er et fordyrende led. Dette er forkert, da brug af F10 er omkostningsneutralt eller ofte omkostningsbesparende.

F10 Pensionsmægler har tilladelse til at yde pensionsrådgivning jfr. Finanstilsynets retningslinjer.

F10 Pensionsmægler går et skridt videre end andre pensionsmæglere. F10 Pensionsmægler tilbyder nemlig også uafhængig bankrådgivning til dine medarbejdere som en del af aftalen. Resultatet af dette, er at den enkelte medarbejder modtager kvalificeret helhedsrådgivning. Dette betyder at medarbejderen både får optimeret pensionerne og privatøkonomien.

Samlet set får medarbejderen følgende:

 • Alt det som de andre tilbyder
 • Uafhængig bankrådgivning
 • Uafhængig investeringsrådgivning
 • Optimering af private pensionsordninger
 • Forsikringsdækninger tilpasset formueforhold
 • Mulighed for seniorrådgivning
Firmapension

Hvad får virksomheden ud af F10 Firmapension+

Når F10 taler med virksomhedens ejere om firmapension, hører vi ofte, at de ikke umiddelbart kan se hvad virksomheden får ud af dette, andet end øget tidsforbrug og omkostninger.

F10´s Helhedsrådgivning gør op med dette. Glade medarbejdere med god privatøkonomi og sund pensionsopsparing vil også give større indtjening til virksomheden

Samlet set får virksomheden følgende:

 • Alt det som de andre tilbyder
 • Glade medarbejdere med optimeret privatøkonomi – og dermed lavere lønpres
 • Mulighed for fratrædelsesrådgivning
 • Mulighed for uafhængig bankrådgivning
 • Mulighed for supplerende F10 ydelser

Ring og book et gratis uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om din virksomheds muligheder.

F10 hjælper uvildigt med at skifte bank

FÅ ET TILBUD PÅ FIRMA-

PENSION