AKTIE- OBLIGATIONSMARKEDET

Nyt fra aktie- og obligationsmarkedet

Der har været meget store forskelle på hvilke afkast de forskellige aktiemarkeder har givet i denne meget vanskelige Corona tid. Der har været store bevægelser i markedet, som har været præget af de udmeldinger der kommer fra landes leder og verdensomspændende organisationer. Ofte har vi set store bevægelser fra dag til dag, som har været reaktion ud fra udtalelser om økonomien den enkelte dag. Det gør det som investor svært at agere i.

Hvis vi tager udgangspunkt i det globale aktiemarked, så er det for året 2020 nede med ca. 8,75 % ( kilde Spar Invest Index Globale aktier min. risiko).

Hvis vi derimod tager udgangspunkt i de store amerikanske aktier, så er de i 2020 oppe med ca. 18,56 % (kilde Spar Invest Index USA Growth).

Konklusionen af de ovenstående tal er at forbrugsaktier (fødevare, medicin, legetøj etc.), har klaret sig særdeles godt. Dette skyldes, at mange borgere under Corona pandemien har været hjemme og derved forbrugt. Det er fortrinsvist det indlandske forbrug som trækker denne fremgang.

Hvorimod har eksportaktierne klaret sig dårligt, fordi bevægeligheden af vare over grænserne har været vanskelige som følge af restriktioner fra Corona-pandemien. Nogle landes grænser har i perioder været helt lukket. Det har for mange virksomheder haft den effekt at de har måtte afskedige ansatte og derved geare ned i økonomien. Den helt store taber har været eventindustrien (hoteller, konferencer, koncerter etc.), alle store arrangementer har været aflyst på grundet forsamlingsforbuddet. Eventmarkedet er præget af mange små spillere og enkelte store. De største er flyselskaberne som bløder lige p.t. Det globale aktiemarked har ikke været så påvirket af nedlukningen af eventområdet, fordi der er mange små spillere som ikke er noteret på børserne. Men for denne industri har det været fatale konsekvenser og sikkert også konsekvenser mange år ud i fremtiden. For den enkelte borger har rejserestriktionerne betydet at det har været næsten umuligt at komme på udlandsferie i 2020.

Rettes blikket mod aktiemarkedet i fremtiden, så venter alle i verden på nyheden om at en vaccine er en realitet. Da Pfizer i sidste uge kom med nyheden om at deres test af Coronavaccine gik godt, steg aktiemarkedet globalt med ca. 2,5 %. Når økonomer baserer deres forudsigelser om at økonomierne i verden vil stige i 2021, er det under forudsætningen at der kommer en brugbar vaccine i 2021. F10 vurdere også at hvis det sker, så vil aktiemarkedet begynde at stige igen. Der sker noget psykologisk hos mennesker, når en hændelse som afvikling af en pandemi eller andre store begivenheder i verdenshistorien. Mennesker ser mere positivt på fremtiden og forbruger derved flere penge. Der ligger meget store mængder af penge, som er klar til at blive investeret eller forbrugt. Pengepolitikken har i mange år været meget lempelig og det har medført store pengemængder hos befolkningerne i den vestlige verden.

Vi skrev i sidste Nyhedsbrev om hvad vi anbefaler vores kunder at gøre, i forhold til at investere i aktiemarkedet. De modeller vi arbejder med, har også i denne periode fra marts 2020 til nu viste sig at holde stik, nemlig ikke at gøre noget overilet som at sælge ud af alle sine aktier. Hvis man havde gjort dette, så havde man været nede med op til 20 %. Man skal være tro mod sin risikoprofil og sin tidshorisont. Hvis man vil prøve at udnytte et aktiemarkedet som er så volatilt som vi ser p.t., så kan man købe lidt op i aktier de dage hvor de falder meget. Det forudsætter selvfølgelig at man har frie midler til rådighed for en sådan investering.

Konsulenthuset F10 - Vi har tilfredshedsgaranti
Hvis vi ser på obligationsmarkedet i perioden fra marts 2020 til nu, så er renterne stadig meget lave:

1,00 % 30-årigt fastrente lån, kurs 99,75, altså en rente på 1,00 %.

F5 30-årigt variabelt forrentet lån, rente -0,31%

(Kilde Realkredit Danmark)

Det betyder også at man som investor for lave afkast af sine investeringer. F10 har i årene med de lave renter argumenteret for at man som investor skal have forskellige typer af obligationer i sin portefølje. Det skal man for at kunne få et konkurrencedygtigt afkast. Man skal også hele tiden huske at når man investerer i obligationer, så er det også fordi man ønsker en lavere risiko på sin investering end hvad aktier kan tilbyde. Når man vurderer sit afkast, så skal man se på det samlede afkast. Vi fremhæver dette da man i nogle statistikker for sammenligning af afkast, ser at aktieafkast sammenlignes med obligationsafkast. En sådan sammenligning er efter vores opfattelse useriøst.

F10 er hele tiden på udkik efter nye obligationer som kan give vores kunder et konkurrencedygtigt afkast. Vi har fundet frem til en ny obligationstype, som lige har set dagens lys.

Maj Invest udbyder en ny grøn obligation (bæredygtig investering). En grøn obligation er defineret ved, at den udelukkende kan finansiere grønne projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan til eksempel være projekter indenfor vedvarende energi, ren transport eller tilpasning til klimaforandringer. Forventningen fra Maj Invest er at denne obligationstype vil give et fornuftigt afkast på ca. 2,75 – 3,0 % årligt. Maj Invest investerer i både grønne stats- og realkreditobligationer i denne investeringsforening. Vi vil anbefale vores kunder med en tidshorisont på over 3 år at overveje at investerer i denne obligationsforening.

F10 hjælper uvildigt med at skifte bank

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET