REKRUTTERING

Vi hjælper med at finde den rigtige medarbejder.

Rekruttering

Vores proces starter med en grundig gennemgang af jeres ønsker og krav til kandidaten, jobbeskrivelse, virksomhedskultur og udarbejdelse af jobannonce.

Vi udarbejder annoncetekst, og indrykker i de aftalte medier. Samtidig gennemgår vi vores egen kandidatbank og netværk for egnede emner.  Vores annoncering kan enten være ’åben’, med angivelse af jer som virksomhed, eller ’lukket’, hvor kun de udvalgte kandidater, får at vide hvem udbyder er.

De kvalificerede kandidater interviewes og gennemgår en personlighedstest. Vi vurderer kandidaterne på 5 væsentlige parametre, nemlig Viden, Holdninger, Personligheds-faktorer, Færdigheder og Motivationsfaktorer. Desuden kontaktes relevante referencer for uddybende spørgsmål.

I modtager en kort præsentation og vurdering af kandidaterne. Herefter afholder vi samtaler – enten hos virksomheden eller på et af vore kontorer.

Vi afholder opfølgningsmøde med den nyansatte indenfor de første 3 måneder, hvor vi følger op på og sikrer, at ansættelsen er langsigtet og holdbar.

Garanti

Såfremt kandidaten forlader jobbet indenfor den aftalte garantiperiode, påtager F10 HR & Rekruttering sig at finde en ny kandidat til stillingen, uden beregning.

Coaching og sparing

SKAL VI HJÆLPE MED AT

REKRUTTERE