f10 REGNSKAB

Professionel outsourcing af økonomifunktion

Vi hjælper virksomheder med professionalisering af deres økonomifunktion gennem rådgivning, sparring og outsourcing.

SIKKERHED OG TRYGHED

Outsourcing skaber tryghed og mere tid til din kerneforretning

Ved at outsource økonomi og regnskab får I adgang til kompetencer som ikke allerede findes i virksomheden. Det giver en værdiskabende økonomifunktion, som understøtter din kerneforretning.

Outsourcing betyder samtidig sikkerhed og tryghed for, at økonomifunktionen altid fungerer, at deadlines og rapporteringsfrister overholdes, og at virksomheden har adgang til en fast sparringspartner, når behovet opstår.

Ved at vælge en outsourcing tilpasset jeres behov, får I frigjort tid og resourcer til at fokusere på kerneforretningen.

REGNSKAB OG CONTROLLING

Controlling og kvalitetssikring

Alle virksomheder har brug for en professionel og effektiv økonomifunktion, og derfor er brug af outsourcing et godt valg. Vi kan varetage hele, eller dele af, virksomhedens økonomifunktion, dækkende alle roller fra bogholder, til controller, til økonomichef.

KONSULENT OG PROJEKTOPGAVER

Vi tilbyder vores hjælp til alle former for konsulent og projektopgaver relateret til økonomi og HR

Vi sørger for en løsning, der er fleksibel, tilpasset efter jeres behov, og dermed fordelagtigt hvis man ønsker ekstra ressourcer eller specielle kompetencer, i en tilpasset periode, uden at overbelaste den nuværende medarbejderstab.

Vi rådgiver og assisterer med optimering af processer i økonomi- og HR funktioner.

Vi har erfaring, og kan være jeres sparringspartner fra start til slut, og fungere som bindeled mellem jer, og jeres ERP-leverandør.

Ydermere tilbyder vi sparring og rådgivning på alle områder indenfor økonomiske beslutninger i virksomheden. Eksempelvis analyse og udarbejdelse af investeringskalkyler, drifts- og likviditetsbudgetter, køb og salg af forretningsområder, og input til virksomhedens salgskalkulationer m.m.

Skal vi hjælpe jer?

  DIGITALISERING OG ROBOTAUTOMATISERING

  Vi gennemgår og analyserer virksomhedens processer og forretningsgange

  Digitalisering handler om at gøre analoge arbejdsprocesser digitale, imens robotautomatisering handler om at gøre manuelle og rutinepræget processer automatiske.

  Begge processer har hver deres styrker og fordele. Kombineres de, og indtænker man fra starten af automatisering i den digitale omstilling, giver det store muligheder for styrke virksomheden.

  LØN OG LØNRÅDGIVNING

  Løn er komplekst - lad os håndtere det

  I levere data til periodens lønkørsel.
  Vi har styr på de overenskomstmæssige forhold, og er altid opdateret på de nyeste regler og lovgivning indenfor området. Såsom refusioner, feriepenge, kørselsgodtgørelse, sygdom og barsel, pensioner, og forsikringer.

  Du har stadig kontrollen, og godkender lønnen når vi har kontrollet og færdigbehandlet den. Lønbehandlingen afsluttes med fuld kontrol af bogføring i forhold til indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m.

  DEDIKEREDE RÅDGIVERE

  Lad os hjælpe dig videre