f10 REGNSKAB

Professionel outsourcing af økonomifunktion

Vi hjælper virksomheder med professionalisering af deres økonomifunktion gennem rådgivning, sparring og outsourcing.

SIKKERHED OG TRYGHED

Outsourcing skaber tryghed og mere tid til din kerneforretning

Ved at outsource økonomi og regnskab får I adgang til kompetencer, som ikke allerede findes i virksomheden. Det giver en værdiskabende økonomifunktion, som understøtter din kerneforretning.

Outsourcing betyder samtidig sikkerhed og tryghed for, at økonomifunktionen altid fungerer, at deadlines og rapporteringsfrister overholdes, og at virksomheden har adgang til en fast sparringspartner, når behovet opstår.

Ved at vælge en outsourcing tilpasset jeres behov, får I frigjort tid og ressourcer til at fokusere på jeres kerneforretning. Vi skaber tryghed sammen – da vi i samarbejde får etableret det helt rigtige team til din virksomhed – som består af kompetente fagpersoner, der altid er klar til faglig sparring. Ved at din virksomhed bliver tilknyttet samme personlige rådgiver, sikrer vi faste procedurer, og vi lover dig langt større tryghed og et bedre økonomisk overblik!

REGNSKAB OG CONTROLLING

Controlling og kvalitetssikring

Alle virksomheder har brug for en professionel og effektiv økonomifunktion, og derfor er brug af outsourcing et godt valg. Vi kan varetage hele eller dele af virksomhedens økonomifunktion, dækkende alle roller fra bogholder, til controller, til økonomichef.

KONSULENT- OG PROJEKTOPGAVER

Vi tilbyder vores hjælp til alle former for konsulent- og projektopgaver relateret til økonomi og HR

Vi sørger for en løsning, der er fleksibel og tilpasset efter jeres behov. F.eks. hvis man ønsker ekstra ressourcer eller specielle kompetencer i en tilpasset periode uden at overbelaste den nuværende medarbejderstab.

Vi rådgiver og assisterer med optimering af processer i både økonomi- og HR-funktioner.

Vi tilbyder sparring og rådgivning på alle områder indenfor økonomiske beslutninger i virksomheden. Eksempelvis analyse og udarbejdelse af investeringskalkuler, drifts- og likviditetsbudgetter, køb og salg af forretningsområder, input til virksomhedens salgskalkulationer m.m.

Vi har endvidere erfaring og kan være jeres sparringspartner fra start til slut ved udskiftning af ERP-system, og vi fungerer gerne som bindeled mellem jer og jeres ERP-leverandør.

Skal vi hjælpe jer?

  DIGITALISERING OG ROBOTAUTOMATISERING

  Vi gennemgår og analyserer virksomhedens processer og forretningsgange

  Digitalisering handler om at gøre analoge arbejdsprocesser digitale, imens robotautomatisering handler om at gøre manuelle og rutineprægede processer automatiske.
  Kombineres disse processer, og indtænker man fra starten automatisering i sin digitale omstilling, giver det store muligheder for virksomheden.

  LØN OG LØNRÅDGIVNING

  Løn er komplekst - lad os håndtere det

  Vi har styr på de overenskomstmæssige forhold og er altid opdateret på de nyeste regler og lovgivning indenfor området, såsom refusioner, feriepenge, kørselsgodtgørelse, sygdom, barsel, pensioner og forsikringer.

  Du har stadig kontrollen og godkender lønnen, når vi har kontrolleret og færdigbehandlet den. Lønbehandlingen afsluttes med fuld kontrol af bogføring i forhold til indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m.

  DEDIKEREDE RÅDGIVERE

  Lad os hjælpe dig videre

   Jeanett Barnes

   PARTNER & RÅDGIVER

   Tlf.: +45 30 70 00 22
   E-mail: jb@f10.dk