KONSULENT PROJEKTOPGAVER

Når din virksomhed har behov for ekstra ressourcer eller specielle kompetencer

Vi tilbyder vores hjælp til alle større og mindre former for konsulent og projektopgaver relateret til økonomi- og HR funktion. Vi kan tiltræde jeres organisation fast, i en periode, eller tilknyttet et bestemt projekt.

Løsningen er fleksibel, tilpasset efter jeres behov, og dermed fordelagtigt hvis man ønsker ekstra ressourcer eller specielle kompetencer, i en tilpasset periode, uden at overbelaste den nuværende medarbejderstab.

Procesoptimering

Vi rådgiver og assisterer med optimering af processer i økonomi- og HR funktioner.
En økonomifunktion har mange processer, og vores erfaring gør at der ofte kan ske optimering. Vi gennemgår og analyserer virksomhedens processer, og kommer med optimerings- og effektiviseringsoplæg.

ERP konsultering

At udskifte, implementere, opdatere, eller på anden vis ændre i virksomhedens ERP-system kan være en resource tung og kompliceret opgave.
Vi har erfaring, og kan være jeres sparringspartner fra start til slut, og fungere som bindeled mellem jer, og jeres ERP-leverandør.

Interim-roller

Vi kan med kort varsel indtræde i alle roller og opgaver, fra bogholder til økonomichef, i kortere eller længere perioder, indtil i har fundet den helt rigtige ansatte eller løsning.

Sparring og rådgivning

Vi tilbyder sparring og rådgivning på alle områder indenfor økonomiske beslutninger i virksomheden. Eksempelvis analyse og udarbejdelse af investeringskalkyler, drifts- og likviditetsbudgetter, køb og salg af forretningsområder, og input til virksomhedens salgskalkulationer m.m.

Ad-hoc opgaver

Mange virksomheder oplever at bunken med administrative ad-hoc opgaver langsomt kan vokse og vokse.
Vi tilbyder en ekstra hånd, og hjælp til at få bunken gennemgået og udført.