REGNSKAB CONTROLLING

Vores fokus ligger på controlling og kvalitetssikring

Alle virksomheder har brug for en professionel og effektiv økonomifunktion, og derfor er brug af outsourcing et godt valg.

Et regnskab er ikke bare et regnskab, det er virksomhedens beslutningsgrundlag. Det stiller store krav til, at materialet er troværdigt, ajour og afstemt. Vi har derfor stor fokus på controlling og kvalitetssikring af regnskabet, således at ledelsesrapporteringen bygger på et retvisende grundlag.

Vi kan varetage hele eller dele af virksomhedens økonomifunktion, dækkende alle roller fra bogholder, til controller, til økonomichef, da vores medarbejderstab ikke alene har erfaring med bogføring, men ligeledes kompetencer indenfor revisorbistand, finansielle analyser samt økonomisk rådgivning. For os er controlling mere end bare et regnskab – vi lægger stor vægt på sparring med ledelse og bestyrelse, analyser af virksomhedens præsentationsevne, optimering og forbedringsforslag. Derudover står vi klar til at hjælpe med koordinering og forberedelse til revision.

Rådgivning om organisk vækst

Regnskabsopgaver

Vi leverer et komplet digitalt bogholderi, som overholder gældende lovgivning. Vi varetager bl.a. følgende regnskabsopgaver:

  • Fakturering og betaling
  • Løbende bogføring og afstemning
  • Anlægskartotek
  • Controlling
  • Beregning og indberetning af moms
  • Debitor og kreditor opfølgning
  • Perioderapportering
  • Budgetopfølgning
  • Årsafslutning og forberedelser til revisor

Controlling

Inden hver periode afsluttes bliver alle bogføringer kontrolleret, og der foretages en fuld afstemning af bank, finans og balance. Dette gøres for at sikre, at al bogføring er udført regnskabsmæssigt korrekt og veldokumenteret.

Vores fokus på controlling er virksomhedens tryghed for, at alle tal, der ligger til grund for rapportering og dermed virksomhedens beslutningsgrundlag, er korrekte.

Rapportering og rådgivning

Efter perioden er afsluttet leveres en perioderapportering udarbejdet efter virksomhedens behov.

Vi lægger vægt på, at perioderapporten giver en uddybende sparring til virksomheden om afvigelser i forhold til budget og forslag til tiltag, som virksomheden kan implementere.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET