REGNSKAB CONTROLLING

Vores fokus ligger på controlling og kvalitetssikring

Alle virksomheder har brug for en professionel og effektiv økonomifunktion, og derfor er brug af outsourcing et godt valg.

Et regnskab er ikke bare et regnskab, men det er virksomhedens beslutningsgrundlag. Det stiller store krav til at materialet er troværdigt, ajour og afstemt. Vi har derfor stor fokus på controlling og kvalitetssikring af regnskabet, således at ledelserapportering bygger på et retvisende grundlag.

Vi kan varetage hele, eller dele af, virksomhedens økonomifunktion, dækkende alle roller fra bogholder, til controller, til økonomichef.

Regnskabsopgaver

Vi leverer et komplet digital bogholderi, som overholder gældende lovgivning. Vi varetager bl.a følgende regnskabsopgaver:

  • Fakturering og betaling
  • Løbende bogføring og afstemning
  • Anlægskartotek
  • Controlling
  • Beregning og indberetning af moms
  • Debitor og kreditor opfølgning
  • Perioderapportering
  • Budgetopfølgning
Controlling

Inden hver periode afsluttes, bliver alle bogføringer kontrolleret, og der foretages en fuld afstemning af bank, finans og balance. Dette gøres for at sikre at al bogføring er udført regnskabsmæssigtkorrekt, og veldokumenteret.

Vores fokus på controlling er virksomhedens tryghed for, at alle tal der ligger til grund for rapportering, og dermed virksomhedens beslutningsgrundlag, er korrekte.

Rapportering og rådgivning

Efter perioden er afsluttet leveres en perioderapportering udarbejdet efter virksomhedes behov.
Vi lægger vægt på at periodenrapporten giver en uddybende sparring til virksomheden om afvigelser i forhold til budget, og forslag til tiltag som virksomheden kan implementere.