DIGITALISERING ROBOTAUTOMATISERING

Digital omstilling og robotautomatisering løfter din økonomifunktion

Digitalisering handler om at gøre analoge arbejdsprocesser digitale, imens robotautomatisering handler om at gøre manuelle og rutinepræget processer automatiske.

Begge processer har hver deres styrker og fordele. Kombineres de, og indtænker man fra starten af automatisering i den digitale omstilling, giver det store muligheder for styrke virksomheden.

Automatisering løfter din økonomifunktion ved at:

  • Mindske risiko for fejl
  • Standardisere og effektivisere processer
  • Frigøre resourcer og menneskelige kompetencer til mere komplekse opgaver

Vi gennemgår og analyserer virksomhedens processer og forretningsgange, med henblik på en bedre udnyttelse af automatisering, IT og digitalisering. Vi udarbejder en rapport med de forbedringstiltag vi mener der vil skabe merværdi for virksomheden, og som med fordel kan implementeres.