LØN LØNRÅDGIVNING

LØN ER KOMPLEKST - LAD OS HÅNDTERE DET

Jeres medarbejdere har en forventning om, at lønnen udbetales til tiden og uden fejl.

Vi ved, at lønbehandling er en kompleks opgave og kræver specialviden.

Lad os håndtere lønbehandlingen fra start til slut. Vi sørger for, at lønnen udbetales til tiden – uden fejl og med korrekt beregning af A-skat, pension, feriepenge m.m.

Rådgivning om organisk vækst

Lønbehandling

Vi har styr på de overenskomstmæssige forhold og er altid opdateret på de nyeste regler og lovgivning indenfor området, såsom refusioner, feriepenge, kørselsgodtgørelse, sygdom, barsel, pensioner og forsikringer.

Du har stadig kontrollen og godkender lønnen, når vi har kontrolleret og færdigbehandlet den. Lønbehandlingen afsluttes med fuld kontrol af bogføring i forhold til indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m.

Lønrådgivning

Vi tilbyder også lønrådgivning i form af:

  • Rådgivning ifm. nyansættelser
  • Lønrevision
  • Optimering af lønproces
  • Sparring og rådgivning ved implementering af nye systemer

Ved nyansættelser

Ved nyansættelser tilbydes udarbejdelse af standard kontrakter i henhold til gældende overenskomst og tilhørende stillingsbeskrivelser.

Lønrevision

Inden årets revision kan det være en god idé at få foretaget en udvidet gennemgang af lønprocesserne. Vi hjælper jer med at få et overblik over hvilke områder eller processer, der kan være en risiko. Vi gennemgår kontrakter og lønsedler med jer og sikrer, at alt er i overensstemmelse med både lovgivning og, at personalepolitikker overholdes.

Optimering af lønproces

Vi gennemgår lønbehandlingen og alle relaterede processer samt hjælper jer med at optimere og effektivisere disse med henblik på at minimere de administrative omkostninger.

Implementering af nye systemer

Ønsker I at skifte til nyt lønsystem, kan vi fungere som sparringspartner og bindeled mellem jer og leverandøren. Sammen med jer gennemgår vi stamdata og øvrigt materiale for at sikre, at overflytningen til nyt lønsystem baseres på aktuelle data.

Opgaven slutter først, når systemet er testet, og vi har kontrolleret, at det er korrekt implementeret.

ØNSKER DU AT BLIVE

KONTAKTET