LØN LØNRÅDGIVNING

LØN ER KOMPLEKST - LAD OS HÅNDTERE DET

Medarbejderne har en forventning om at lønnen udbetales til tiden, og uden fejl.

Vi ved at lønbehandling er en kompleks opgave, og kræver specielviden.
Lad os håndtere lønbehandlingen fra start til slut. Vi sørger for lønnen udbetales til tiden, uden fejl, og med korrekt beregning af A-skat, pension, feriepenge m.m.

Lønbehandling

I levere data til periodens lønkørsel.
Vi har styr på de overenskomstmæssige forhold, og er altid opdateret på de nyeste regler og lovgivning indenfor området. Såsom refusioner, feriepenge, kørselsgodtgørelse, sygdom og barsel, pensioner, og forsikringer.

Du har stadig kontrollen, og godkender lønnen når vi har kontrollet og færdigbehandlet den. Lønbehandlingen afsluttes med fuld kontrol af bogføring i forhold til indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m.

Lønrådgivning

Vi tilbyder også lønrådgivning i form af:

  • Rådgivning ifbm. nyansættelser
  • Lønrevision
  • Optimering af lønproces
  • Sparring og rådgivning ved implementering af nye systemer
Ved nyansættelser

Ved nyansættelser tilbydes udarbejdelse af standard kontrakter i henhold til gældende overenskomst, og tilhørende stillingsbeskrivelser.

Lønrevision

Inden årets revision kan det være en god idé at få foretaget en udvidet gennemgang af lønprocesserne. Vi hjælper med jer med at få et overblik over hvilke områder eller processer der kan være en risiko. Vi gennemgår kontrakter og lønsedler med jer, og sikrer at alt er i overensstemmelse, samt om både lovgivning og personalepolitikker overholdes.

Optimering af lønproces

Vi gennemgår lønbehandlingen og alle relaterede processer, og hjælper jer med at optimere og effektivisere denne, med henblik på at minimere de administrative omkostninger.

Implementering af nye systemer

Ønsker I at skifte til nyt lønsystem, kan vi fungere som sparringspartner og bindeled mellem jer og leverandøren. Sammen med jer gennemgår vi stamdata og øvrigt materialer for at sikre at overflytningen til nyt lønsystem baseres på aktuelle data. Opgaven slutter først når vi har kontrollet at systemet er korrekt implementeret, og testet.