TESTAMENTE

Hvem skal arve efter dig, og hvad skal der ske med din formue?
Der er mange grunde til, at det er en god ide at få oprettet et testamente.

Hvis du er enlig

Hvis du er enlig, tilfalder din arv dine forældre eller søskende efter arveloven. Gennem oprettelsen af et testamente, har du selv mulighed for at bestemme, hvordan arven skal fordeles.

Hvis du er gift

Ved ægteskab tilfalder hele din arv din ægtefælle, hvis I ikke har fælles børn.

Hvis du og din ægtefælle har fælles børn, tilfalder halvdelen af din arv dine børn og halvdelen af din arv til din ægtefælle.

Ved oprettelsen af et testamente kan du bestemme, hvordan arven skal fordeles mellem jeres eventuelle børn eller særbørn. Formuen kan fordeles således, at den længstlevende ægtefælle fortsat kan sidde i jeres hus ved uskiftet bo, bestemme formuearten for arven til børnene, så det bliver til deres særeje mv.

Ugifte samlevende

Hvis du og din partner ikke har indgået ægteskab, arver i ikke efter hinanden. I dette tilfælde vil dine  eventuelle børn arve hele formuen.

Ved oprettelsen af et testamente, kan du bestemme, at din partner skal arve efter dig.

Dette er blot eksempler på de mange bestemmelser, man kan lave i sit testamente.

Ved udarbejdelsen af et testamente er der en række forskellige spørgsmål, du skal tage stilling til. Derudover findes en række krav, der skal opfyldes for, at et testamente er gyldigt. Vi hjælper gerne hermed.

Vi udarbejder testamentet og udøver assistance i forbindelse med underskrivelse ved notaren.

Vi vil gerne uforpligtende fortælle dig om dine muligheder.

Vi arbejder med en fast pris på kr. 4.000,00 inkl. moms.

SKAL VI HJÆLPE MED DIT

TESTAMENTE