TESTAMENTE

Hvem skal arve efter dig, og hvad skal der ske med din formue?
Der er mange grunde til, at det er en god ide at få oprettet et testamente.

Dine, mine, vores børn. Ugifte samlevende, regnbuefamilier

Familieforholdene ændrer sig meget i disse år, og det kan være svært at overskue, hvordan man er sikret, hvis den ene dør.

Med et testamente har du mulighed for at bestemme over din egen formue inden for lovens rammer.

Hvis du er enlig

Hvis du er enlig, tilfalder din arv dine forældre eller søskende efter arveloven. Gennem oprettelsen af et testamente, har du selv mulighed for at bestemme, hvordan arven skal fordeles.

Hvis du er gift

Ved ægteskab tilfalder hele din arv din ægtefælle, hvis I ikke har fælles børn.

Hvis du og din ægtefælle har fælles børn, tilfalder halvdelen af din arv dine børn og halvdelen af din arv til din ægtefælle.

Ved oprettelsen af et testamente kan du bestemme, hvordan arven skal fordeles mellem jeres eventuelle børn eller særbørn. Formuen kan fordeles således, at den længstlevende ægtefælle fortsat kan sidde i jeres hus ved uskiftet bo, bestemme formuearten for arven til børnene, så det bliver til deres særeje mv.

Ugifte samlevende

Har du og din partner ikke indgået ægteskab, arver i ikke efter hinanden. I dette tilfælde vil dine eventuelle børn arve hele formuen.

Ved oprettelsen af et testamente, kan du bestemme, at din partner skal arve efter dig. Du kan ikke sidde i uskiftet bo, men du kan sikre dig, at det kun er en lille andel af arven der skal tildeles førsteafdødes arvinger.

Med et udvidet samlevertestamente kan du arve op til 87,5 % af din samlevers formue. 

Pris for testamente

Vi arbejder med en fast pris på kr. 5.000,00 inkl. moms. Derudover skal der betales et gebyr til notaren på 300 kr 

Vi udarbejder testamentet og hjælper med at booke tid hos notaren.

SKAL VI HJÆLPE MED DIT

TESTAMENTE