ÆGTEPAGT

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller.

Når man har indgået ægteskab, har man som udgangspunkt formuefællesskab, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt.

Formuefællesskab betyder, at ved separation eller skilsmisse deles jeres formue lige.

Ved en ægtefælles død og ved skifte af uskiftet bo deles jeres formue lige mellem længstlevende ægtefælle eller dennes dødsbo og den førstafdøde ægtefælles dødsbo.

Ved oprettelsen af en ægtepagt har i mulighed for selv at bestemme, hvordan jeres formue skal deles. Nedenfor er beskrevet de tre mest almindelige former for bestemmelser om særeje:

Fuldstændigt særeje

Ved fuldstændigt særeje beholder man sin formue ved separation eller skilsmisse.

Ved død beholder man også sin formue, så den tilfalder ens arvinger.

Skilsmissesæreje

Ved skilsmissesæreje beholder man sin formue ved separation eller skilsmisse.

Ved død deles formuen.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje og er den mest populære form for særeje, idet det skaber de mest begunstigede forhold for den længstlevende ægtefælle i tilfælde af død.

Under denne form for særeje beholder man sin formue ved separation eller skilsmisse.

Ved død bliver den førstafdødes formue til formuefællesskab, hvor den tilfalder den længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælles formue bliver herefter fuldstændigt særeje, så længstlevende altså beholder hele sin formue.

En ægtepagt kræver enighed mellem jer og skal tinglyses i personbogen.

Vi bistår med rådgivning om de forskellige former for bestemmelser samt tinglysningen af ægtepagten.

Vi vil gerne uforpligtende fortælle jer om jeres muligheder

Vi arbejder med et fastpristilbud på kr. 5.000,00 inkl. moms.

SKAL VI HJÆLPE MED DIN

ÆGTEPAGT