OVERDRAGELSE FASTEJENDOM

Ved overdragelse af fast ejendom udøver vi rådgivning i forbindelse med overdragelsen samt berigtiger handlen.

Forskellen på køberrådgivning og denne ydelse er, at vi under køberrådgivning udelukkende rådgiver og assisterer i forbindelse med købet af ejendommen, hvor vi med denne form også udarbejder de nødvendige dokumenter. Se mere under “køberrådgivning”.

En form for overdragelse af fast ejendom er familieoverdragelse, hvor der sælges fast ejendom mellem familiemedlemmer eller nærtstående. Der er fordelagtige muligheder for familiemedlemmer – både med hensyn til transaktioner og overdragelse af fast ejendom. Forældre kan for eksempel sælge fast ejendom til sine børn for den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, hvilket gør det til en attraktiv løsning.

Det anbefales stærkt at få rådgivning hermed, idet der er en del faldgruber, der skal tages højde for.

Hos F10 Jura tilbyder vi

  • rådgivning i forbindelse med bolighandlen
  • udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter som købsaftale/overdragelsesaftale samt låneaftale/gældsbrev.
  • berigtigelsen af handlen hvor vi udarbejder og tinglyser skødet
  • korrespondance med de involverede parter

I forbindelse med overdragelsen af den faste ejendom kan det være relevant at drøfte, om der kan være behov for en ægtepagt, samejeraftale, fremtidsfuldmagt, testamente eller andre dokumenter. Særligt hvis man ikke er gift, kan man sikre hinanden ved at få oprettet en samejeraftale og ved oprettelsen af et testamente, kan man sikre, at man arver efter hinanden. Se mere under “testamenter”.

Vi vil gerne uforpligtende fortælle jer om jeres muligheder.

Vi arbejder med en fast pris på kr. 10.000,00. Inkl. moms.

SKAL VI HJÆLPE MED DIN

OVERDRAGELSE