F10 ERHVERV

Business Cases

At nedbringe sygefravær og højne samarbejdet.

Et godt samarbejde bidrager til et godt arbejdsklima totalt.

Og et godt arbejdsklima betyder for det meste et lavt sygefravær.

Derfor har vi i mange virksomheder og på f.eks. Plejecentre i det offentlige arbejdet med at øge trivslen via øget Social Kapital.

Alle medarbejdere har været samlet – eller hvert team – og så har vi aktivt arbejdet med energien i gruppen, hvad er de fælles mål, hvilken adfærd ønsker vi i hverdagen, hvad gør os glade i hverdagen og hvordan sikrer vi at vores fælles arbejdsplads udvikler sig positivt.

Der er arbejdet med gruppedynamikken i hvert team via persontyper og effektiv kommunikation. Og vi har mange stedet hjulpet til en god tone og en naturlig feedback-kultur der hjælper alle til at blive endnu bedre til at samarbejde og udvikle sig i hverdagen.

Manglende ledelse og ledelseskompetencer:

Det er ikke nok at kunne forklare hvad ledelse er. Ledelse skal bedrives aktiv i hverdagen – hver dag.

Ved at sætte et udviklingsprogram op med emner som: hvad er aktiv ledelse, hvordan afholder vi motiverende samtaler med vore medarbejdere, hvordan styrer vi møder så de får ny energi og andre meget brugbare og effektive værktøjer, så har vi hjulpet mange ledelses-teams til at blive bedre til at bedrive ledelse i hverdagen frem for at tale om ledelse.

Sælgere der har tabt energien:

Der er ikke noget værre for en virksomhed end hvis sælgerne taber pusten og ikke får sat nok indsatser i kalenderen.

Ved at samle sælgerne til et forløb omkring salgsudvikling, salgsindsatser der giver energi og lære dem nye lette værktøjer til at få energien i salget tilbage har vi hjulpet mange dygtige sælgere og salgsteams der er gået lidt i stå tilbage på succes-sporet.

Salg er ikke hokus-pokus og smarte teknikker.
Salg er et professionelt håndværk som skal trænes og udføres hver dag.
Ingen vil handle med en sælger der har tabt energi.
Så ved at få ny energi i sælgerne ”booster” vi salget og indsatserne her og nu.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud