F10 ERHVERV

Budget og ledelsesrapportering

F10 Regnskab løser ledelsesrapportering på effektive måder tilpasset den enkelte virksomhed.

Budgetopfølgning

Budgetter er i dag en vigtig del af virksomhedens styringsredskaber og vi lægger derfor stor vægt og energi i, at udarbejde et informativt og brugbart budget til at danne overblikket over virksomhedens drift, samt tilknytte et opstillet likviditetsbudget så vi sikre, at der hele tiden er likviditet til den daglige drift.

  • F10 Regnskab udarbejder budget med baggrund i virksomhedens mål, planer, situation og input fra virksomheden.
  • Vi tager hensyn til budgettets formål, anvendelse og virksomhedens budgetteringsmetoder.
  • I modtager budgetopfølgning ud fra aftalte procedurer, opbygning af kontrolsystem og rapportering.
  • Der sikres dokumentation og tal til årsrapport og eventuel revision, samt udarbejdelse af rapportering til de enkelte interessenter.

Ledelsesrapportering

F10 Regnskab løser ledelsesrapportering på effektive måder tilpasset den enkelte virksomhed:

  • Ledelsesrapportering udarbejdes som aftalt i format, struktur og indhold.
  • Bidrager til en styrket forretningsorientering i økonomifunktionen gennem fokus på kundeværdi.
  • Identificerer og effektiviserer de vigtigste økonomiprocesser.

 

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud