PENSIONSBEREGNEREN

Det gennemsnitlige årlige afkast har stor betydning for størrelsen af din pensionsformue.

Optimering af nettoafkastet består typisk af en kombination af lavest mulige omkostninger og højest muligt afkast på værdipapirerne.

Set over en periode på 10 år kan der være op til 3-4% forskel på afkastet, hos de forskellige pensionsselskabers fonde.

Som uvildige pensionsrådgivere kan vi hjælpe dig med at optimere dit løbende afkast, da vi kan vælge frit mellem alle pensionsselskaber.

Herunder har vi lavet en beregner, som tager udgangspunkt i et merafkast på blot 1,5% i forhold til din nuværende ordning.

Pensionsformue
Nuværende alder
Pensionsalder
Forventet merafkast

Sådan bruges beregneren:

Indtast værdien af din opsparing, vælg din nuværende alder samt ønsket om pensionsalder, og se hvilken forøgelse dette vil give, ved en forøgelse af afkastet med 1,5% årligt.

SKAL VI LAVE DIN

BEREGNING?