Pension, investering og bolig

Nyhedsbrev, F10 Finans, juni 2017

Pension, investering og boligrådgivning - vores konsulenter

 

Nu er juni måned ved at rinde ud, og sommerferien står for døren for de fleste.

Vi sender her vores Nyhedsbrev nr. 2 – 2017, som kan bruges til lidt ferielæsning.

Nyt fra bankområdet

Et stort emne for analyseinstitutter og pressen er ”hvor tilfreds er du med din bank?”

Mybanker har i 2017 målt de danske bankkunders tilfredshed på flere områder, f.eks.:

  • Har din bank konkurrencedygtige produkter?
  • Har din bank kompetente medarbejdere?
  • Har din bank et godt image?
  • Vil du anbefale din bank til andre?

Den overordnede konklusion er, at storbankerne fortsat ligger i den lave ende, og at det er mindre og mellemstore lokale pengeinstitutter, der klarer sig bedst i
analysen.

Vores erfaring viser, at det kan være vanskeligt for mange at gennemskue, om de får de rigtige priser i deres bank. F10 Finans hjælper mange kunder med at forhandle store besparelser på renter og vilkår. Har du de rigtige priser og vilkår i din bank?

Ring til os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

investering juni 2017

Nyt fra investeringsområdet

2017 har indtil nu vist sig at være et aktie år over middel. Når vi ser på de enkelte indeksområder – USA (S & P 500), Europa (DAX) og Danmark (C20 Cap) viser
samtlige markeder en meget fornuftig udvikling. Nedenfor kan du se udviklingen for 2017 under kolonnen 6. mdr.

 

S & P 500 pr. 27. juni 2017:

investering juni 2017 1
Kilde: Euroinvestor

 

DAX pr. 27. juni 2017:

investering juni 2017 2
Kilde: Euroinvestor

 

C20 Cap pr. 27. juni 2017:

investering juni 2017 3
Kilde: Euroinvestor

 

På trods af den fine start på året forudser vi fortsat bevægelser i aktiemarkedet omkring USA og Asien. Dette vil uvilkårligt påvirke markederne i Europa og Danmark.

Forventningerne til rente og inflation påvirkes af udmeldingerne fra centralbankerne både i USA og Europa. USA melder klar til yderligere renteforhøjelser med baggrund i en kerneinflation på ca. 2%. Europa halter lidt bagefter, hvorfor vi ikke pt. ser en renteforhøjelse på den korte bane – specielt set i lyset af en vigende inflation i Europa.

Den normale holdning til investering i obligationer er, at der ikke pt. er nok afkast at hente. Hvis man ser på historikken omkring låntagernes konverteringsadfærd, så vil der være gode muligheder for at opnå et rimeligt renteafkast i realkreditobligationer. F10 Finans anvender specialister til at finde de bedste obligationsserier, da dette marked er meget komplekst. En del af disse obligationer anvender vi i vores porteføljer.

Nedenfor viser vi afkastene i vores 9 faste porteføljer fra 2011 til og med Q1 2017 før omkostninger:

afkast porteføljer juni 2017Kilde: Optimal Invest

Nyt fra boligområdet

Når boligejere skal finansiere deres lån i fastforrentede obligationer, er der altid stor fokus på at få et lån til den bedst mulige kurs. Derfor er det også vigtigt at holde øje med parametre som opsigelsesfrister og låneserie.

Den 1. september kommer der nye låneserier med udløb i 2050 i stedet for de nuværende 2047.

Erfaringen viser, at når de nye serier åbner, vil kurserne være lavere til at starte med end på de gamle serier. Dette skyldes, at investorerne(dem som køber obligationerne) vil have et lidt større afkast for den lidt højere risiko, de løber med en længere løbetid.

F10 Finans anbefaler derfor – hvis det er muligt – at optage lån i de gamle serier, hvis du vil omlægge lån eller køber hus indenfor de næste måneder. Efter den 1. september, kan du ikke længere få lånetilbud i de gamle serier. Husk opsigelsesfristen den 31. juli, hvis du vil omlægge et fastforrentet lån over kurs 100.

 

Kurser på fastforrentede 30-årige realkreditobligationer er fortsat attraktive:

boligområdet juni 2017

 

Renten på de variabelt forrentede lån er fortsat meget lav, f.eks. kan du få et lån med 3 mdr.s rente til pt. -0,13% pa. eller fastlåsning i 5 år til pt. 0,09% pa. (eksempler fra BRF kredit).

 

Vi håber, at du vil finde vores Nyhedsbrev interessant og ønsker alle en rigtig god sommer.

 

Med venlig hilsen
F10 Finans