F10 ERHVERV

F10 Jura – Selskabsforhold

Er der styr på virksomheden?

Sikker virksomhedsdrift

Livet som selvstændigt erhvervsdrivende byder på spændende muligheder, men rummer samtidig udfordringer og økonomiske risici. Der er mange vigtige overvejelser omkring selskabsjuraen, som du løbende må forholde dig til, og de fleste har brug for professionel assistance. Med F10 Jura som rådgiver bliver du godt rustet til at drive egen virksomhed.

Valg af selskabsform

Hvilken selskabsform skal du vælge eller skal dit nuværende ændres? Der er forskellige fordele og ulemper afhængig af, om der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, aktie- eller anpartsselskab, iværksætterselskab eller interessentskab. Måske er det hensigtsmæssigt, at du omdanner din enkeltmandsvirksomhed til selskabsform. Sammen skal vi finde frem til den optimale model for dig. F10 Jura arbejder sammen med F10s øvrige partnere og sikrer at alle aspekter, herunder økonomi og skat inddrages, før den endelige beslutning om selskabsform tages.

Gode og præcise selskabsdokumenter skaber tryghed

Det er vigtigt, at de juridiske dokumenter som stiftelsesdokumenter, vedtægter og ejer aftaler hele tiden klart forholder sig til selskabets drift og de juridiske rettigheder og forpligtelser, et selskab mødes med. Samtidig skal de tage højde for de udfordringer, fremtiden måtte byde på. Måske har forholdene ændret sig væsentligt, siden du startede virksomhed, og du har måske behov for en udskiftning i ejer¬kredsen eller få ændret kapitalforholdene.

 

F10 Jura kan give dig klar besked

Lad F10 gennemgå din virksomheds selskabsretlige forhold og rådgive dig, så du kan du kan træffe den beslutning som er rigtig for dig og din virksomhed. F10 Jura kan hjælpe med at oprette de nødvendige juridiske dokumenter.

F10 Jura kommer hele vejen rundt

Vi kan give dig sparring og rådgivning uanset om du overvejer at starte en virksomhed, om du sår med udfordringer undervejs eller om du skal have afhændet din virksomhed. Vi kender reglerne og kan hjælpe – hele vejen.

Faste priser

F10 Jura tilbyder at yde dig rådgivning om dine selskabsretlige forhold. Vi har faste priser for at oprette de fleste dokumenter og derudover afregnes almindelig rådgivning afregnes efter medgået tid og koster 1.600 kr. i timen + moms.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud