F10 PRIVAT

F10 Jura – Private retsforhold

Har du brug for rådgivning?

Hverdagens jura

De fleste har brug for professionel assistance, når de skal forholde sig til juridiske spørgsmål. Det kan være, du bliver mødt med et krav, som du ikke er enig i – at du har købt en vare, som er defekt, eller en ydelse, som ikke lever op til forventningerne. Opfylder udlejer ikke sine forpligtigelser over for dig? F10 Jura kan rådgive, når det drejer som om privatretlige spørgsmål.

Forsikringsspørgsmål

I forsikringssager står man som forbruger ofte og mangler kvalificeret rådgivning. Har forsikringsselskabet f.eks. afvist at dække en anmeldt skade, f.eks. en større vandskade på dit hus, en skade fra et trafikuheld, eller er du selv kommet til skade, er det vigtigt at få vurderet, om skaden er dækningsberettiget. F10 jura yder uafhængig rådgivning og kan varetage dine interesser over for forsikringsselskabet, så du er sikker på at få, hvad du har krav på.

Familiejura

De færreste gør sig tanker om, hvad der skal ske med formuen, hvis man en dag går fra hinanden, eller hvad sker der, når man dør. Hvem arver dig, når du dør, hvem kan udtage jeres ejendele og skal jeres pensionsopsparinger deles, hvis I går fra hinanden? Kan man udtage sin virksomhed eller skal den også deles?

F10 Jura kan give dig svar på dine spørgsmål og rådgive dig, om hvorvidt du bør få oprettet en ægtepagt, et testamente og/eller en samejekontrakt. Det giver ro at vide, at der er truffet de foranstaltninger, der sikrer dig og dine nærmeste bedst.

F10 Jura kan give dig klar besked

Lad F10 Jura rådgive dig i dine private juridiske forhold. Så får du klar besked og ved, hvordan du står. Du kan herefter tage stilling til, om du ønsker, at der skal gøres mere ved problemet, herunder om du har behov for at få oprettet et juridisk dokument.

Faste priser

F10 Juras rådgivning afregnes i forhold til medgået tid. Prisen er 1.600 kr. pr. time.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud