F10 ERHVERV

F10 Jura – Generationsskifte

Har du lagt en plan?

God planlægning giver ro

Er du virksomhedsejer, er det en god ide, at du tidligt forholder dig til, hvem der skal føre din virksomhed videre, den dag du trækker dig tilbage, og hvordan overdragelsen af virksomheden skal ske. Det er måske dit livsværk, du skal overdrage, og det er vigtigt for dig, at virksomheden fortsat sikres de bedst mulige vilkår, at der skabes ro og fordragelighed mellem de kommende ejere, og at du selv er sikret økonomisk, når du trækker dig tilbage. F10 Jura kan hjælpe dig med at finde frem til de muligheder, som lovgivningen giver dig for at sikre et godt generationsskifte for din virksomhed.

Overdragelse med lavest mulige omkostninger

Hvem skal du overdrage virksomheden til? Er det en nærtstående medarbejder, et familiemedlem eller en helt tredje part? Har du overvejet, om overdragelsen skal ske ved succession, arv eller salg? Hvilken selskabsform har du valgt for din virksomhed, og hvordan værdisætter du den? Kombinationsmulighederne er mange, og de skatte- og afgiftsmæssige regler afhænger af de valg, du har truffet. Er der tale om overdragelse til et familiemedlem, kan det være en god ide også at oprette testamente og ægtepagt.

 

F10 Jura kan give dig klar besked

Lad F10 Jura gennemgå din virksomheds juridiske forhold og rådgive dig om de muligheder du har. I den forbindelse vil F10 Jura arbejde sammen med F10s øvrige partnere, således at alle aspekter, herunder økonomi og skat, inddrages med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige løsning for dig. På denne måde har du det bedst mulige grundlag at træffe beslutning ud fra, om du vil gennemføre et generationsskifte eller ej. Ønsker du at gennemføre det, kan F10 Jura hjælpe dig med at oprette de nødvendige juridiske dokumenter og sikre, at de afspejler de behov, der er nødvendige for dig og din virksomhed.

Faste priser

F10 Jura tilbyder at yde dig rådgivning i forhold til dit generationsskifte. Som udgangspunkt vil rådgivningen afregnes på baggrund af medgået tid. Prisen er 1.600 kr. + moms pr. time. Alternativt kan F10 Jura give dig et tilbud på en fast pris for et generations-skifte. Kontakt F10 Jura for en drøftelse af mulighederne.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud