F10 ERHVERV

F10 Jura – Ægtepagt eller samlivskontrakt

Har du brug for en ægtepagt eller samlivskontrakt?

Tryghed for dig og din familie

Til daglig går du måske ikke og tænker på, hvad der vil ske rent juridisk, hvis du og din ægtefælle eller samlever går fra hinanden. Der er vigtige spørgsmål, som det kan være en god ide, at du forholder dig til, for at sikre både dig og dine nærmeste, før det er for sent.

Lovens udgangspunkt

Hvis I går fra hinanden skal jeres formuer som udgangspunktet deles ligeligt hvis I er gift hvorimod hver beholder sit hvis I ikke er gift. Der er nogle undtagelser til dette udgangspunkt og der er nogle ret vide rammer for at ændre på både udgangspunktet og undtagelserne. Det vil dog typisk kræve, at I opretter ægtepagt eller samlivskontrakt alt efter om I er gift eller samleveende og alt efter jeres ønsker og behov.

Ægtepagt eller samlivskontrakt kan være jeres fremtidssikring

Hvis den ene ægtefælle har bragt størstedelen af formuen ind i ægteskabet eller driver en selvstændig virksomhed kan der være et behov for at beskytte disse aktiver i tilfælde af skilsmisse. Det kan også være, at I som ugifte samlevende ønsker at sikre forholdende fordi I køber hus sammen. Behov og ønsker kan være mange og forskellige, men tit er der mulighed for at opfylde dem ved at lave ægtepagt eller samlivskontrakt.

F10 Jura giver dig klar besked

Lad F10 gennemgå dine forhold og rådgive dig, så du kan beslutte dig for, om du skal have oprettet en ægtepagt eller samlivskontrakt.

Faste priser

F10 Jura tilbyder dig at gennemgå dine forhold og komme med en vurdering af, om du har behov for at få oprettet ægtepagt eller samlivskontrakt.

Prisen for denne vurdering er 2.000 kr. Hvis du herefter beslutter dig for at få oprettet et eller flere dokumenter fratrækkes mødeprisen i prisen for at få oprettet dokumentet / dokumenterne. Vær opmærksom på, at en ægtepagt skal tinglyses og der betales en afgift herfor på 1.660 kr., som betales udover honoraret til F10 Jura.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud