F10 ERHVERV

Online adgang til dine forsikringer

Da vi ønsker, at du skal have let adgang til de forsikringer der betjenes af F10 Forsikringsmægler,
tilbyder vi en online afgang til vores kundesysten – vi kalder det “Mit F10”.

Du får adgang ved at klikke her, eller på “Mit F10” i menuen ovenfor.

Inden du kan bruge systemet, bedes du kontakte din rådgiver hos F10 Forsikringsmægler, for at få oplyst brugernavn og adgangskode.

Overskueligt overblik i “Mit F10”

Som bruger af “Mit F10”, kan du få adgang til en overskuelig policeoversigt, samt hente aktuelle policedokumenter.

Anmeld skader online i “Mit F10”

Har du haft en skade, kan du anmelde denne via “Mit F10”.

Arbejdsskader skal dog altid anmeldes via EASY hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Ved personskader og ansvarsskader anbefaler vi, at du tager kontakt til din rådgiver hos F10 Forsikringsmægler, da der kan være forhold, som kræver yderligere oplysninger.

Under “dokumenter” kan du tillige finde skadeanmeldelser, der kan printes og udfyldes, såfremt du foretrækker dette.

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os – du finder kontaktoplysningerne her.