F10 ERHVERV

Virksomhedssalg

Når stafetten skal gives videre.

Kompetent rådgivning

Sammen optimerer vi hele processen fra de første overvejelser til det afsluttende håndtryk med en køber eller næste generation. Vores erfaring med processen og ekspertise inden for alle aspekter af videreførelse med en ny ejer, sætter os i stand til at koordinere elementer i alle faserne, så parterne opnår de mest optimale vilkår. Vi kan rådgive din virksomhed igennem følgende:

  • Salgsmodning
  • Værdiansættelse
  • Salg af virksomhed
  • Generationsskifte

Forberedelse og timing

Uanset om der er tale om salg eller generationsskifte i virksomheden er forberedelse og timing afgørende. Hos F10 forretningsudvikling hjælper vi dig med at salgsmodne din virksomhed og gøre overgangen så glidende som muligt. Det er en god idé at starte overvejelserne flere år før et salg eller generationsskifte.

Hvor der skal ryddes op i din virksomhed?

Sammen får vi virksomheden til at være skarp og professionel, så den bliver så attraktiv som mulig. Vi laver budgetter og forretningsplaner, så det bliver overskueliggjort, hvilket potentiale din virksomhed har. Desuden hjælper vi med at optimere virksomheden, så den ser rentabel og sund ud.

Vi kortlægger, hvornår timingen til et generationsskifte eller salg er optimalt.

 

Hvem skal køre toget videre?

Undersøgelser viser, at en af de vanskeligste overvejelser for virksomhedsejere ved et salg er, at finde mulige købere til virksomheden. Diskret og i fortrolighed identificerer vi kompetente købere af virksomheden, kvalificerer dem og hjælper med at koordinere kontakt og styring af processen, fra første præsentation, over alle nødvendige forhandlinger og til aftalen lukkes.

Hvis der er tale om et generationsskifte, er processen ofte mere smertefri, da overdragelsen sker til et familiemedlem eller en medarbejder. Her er fortrolighed et mindre vigtigt parameter, men der er stadig mange overvejelser. Hvordan påvirkes virksomheden internt og eksternt af et generationsskifte og hvilke økonomiske overvejelser skal der tages højde for?

Økonomi

Både ved et salg og et generationsskifte værdisættes virksomheden. Den fremkommer på baggrund af forskellige analyser af virksomhedens historik, selskabets aktivitet og fremtid, branchen og dennes aktivitet, referencer og herefter en fastlagt metode. Vi udfærdiger et salgsoplæg til potentielle købere, hvori der også ligger en prisindikation.

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud