Mandag aften sendte TV2 “Spiegelhauer i forbrugernes tjeneste.”  Denne gang graver Spiegelhauer dybt i bankernes måde at rådgive om investering på. Titlen på afsnittet er “Bankens gebyr kostede ægteparret drømmerejsen”.

Forbrugermagasinet TÆNK, har analyseret et ægtepars investering i investeringsforeninger og kommer frem til, at ægteparret har betalt over kr. 60.000 i formidlingsprovisioner på deres investeringsforeninger. Udover dette kommer der de øvrige gebyrer på investeringerne. Disse gebyrer svarer til, at ægteparrets skulle have fået over 100 timers rådgivning i banken vedr. deres investeringer. Dette har ægteparret ikke modtaget.

Spiegelhauer og TÆNK anbefaler at gøre brug af en uafhængig investeringsrådgiver!

F10 Investeringsrådgiver har Finanstilsynets tilladelse til at rådgive om investering. Så har du investeringer foretaget af din bank? så lad os kigge det igennem og se, om der kunne være andre alternativer. Især på puljeordninger og  investeringsforeninger er der rigtig mange penge at spare ved at bruge en uafhængig investeringsrådgiver.

Læs evt. mere her https://f10.dk/finans/formueradgivning  eller ring på telefonnummer 30 33 43 33 for at høre mere.

Søren Skjøth

F10 Finansrådgiver