F10 Capital er en Private Equity Fond, som er en del af F10 Danmark – F10 Capital kombinere investorer, rentable SMVer og vores F10 Motor.

F10 Capital investerer i rentable og sunde SMV’er, hvor vi allerede fra starten, og oftest en rum tid inden, kender virksomhederne og iværksætterne særdeles godt og indgående. Derfor er vi tidligt i forløbet med til at definere og bidrage til væksts casen sammen med virksomhedsejerne, og ved selv at være en aktiv del af den daglige strategiske ledelse. Gennem vores Human Resource-ben og Business Development-team, sikrer vi, at selskabet holdes på rette kurs og opnår størst muligt potentiale ved Exit. Exit kan være gennem en fusion, buy-out, IPO etc. Denne strategi er kendt inden der investeres i selskabet.

F10 har dermed været med til at definere strategien fremover. Vi er derfor begunstiget af den fordel, at vi meget hurtigt kan placere rejst kapital.

Det er et krav, at alle SMV investeringer screenes af F10 Forretningsudvikling og at der udarbejdes et investor pitch inden de præsenteres for pitch board. F10 Forretningsudvikling sørger for at alle investeringer er investeringsparate/modne og at der er lavet en forventningsafstemning med ejerlederen af SMVet. Ønskes mere information herom kontaktes F10 Forretningsudvikling.

Investeringsfokus – her giver vi mest værdi

Minimum str. af SMV virksomheder

 • Ca. +3 år
 • Færdigeudviklet produkt
 • Omsætning og positiv indtjening
 • Positiv egenkapital

Maks str. af SMV virksomheder

 • Maks 250 ansatte
 • Omsætning 375 mio.
 • Balance 325 mio.

“F10 Capital investerer i rentable og sunde SMV’er, hvor vi allerede fra starten, og oftest en rum tid inden, kender virksomhederne og iværksætterne særdeles godt og indgående. “

F10 Capital

Vi fokuserer på fire områder for at optimere investeringen i SMV’et.

Forretningsfokus

Vi gennemfører vækst- og business case med realistiske handlingsplaner

 • Toplinje med mere bund
 • Go to Market
 • Optimering af platform
 • Branchekonsolidering
 • CSR –ordentlighed

Mennesker skaber resultaterne

Vi finder og tiltrækker de rigtige folk til væksten på alle niveauer

 • Bestyrelse
 • Direktion
 • Ledelse/managers
 • Specialister
 • Professionalisering
 • Personaleledelse
 • Virksomhedsledelse

Likviditet

Fokus på de håndtag som skaber likviditet

 • Prisstruktur
 • Indkøb
 • Finansaftaler
 • Risikoafgrænsning
 • Kapitalisering
 • Finansieringsplan

Max Værdi

Øget værdi frem mod exit

 • Fusion
 • Yderligere opkøb
 • IPO / Børsnotering
 • Salg til anden Private Equity Fond
 • Salg til øvrig ekstern partner

Hvem investerer i F10 Capital

Private Placements

Enkeltstående personer investerer evt. gennem eget holdingselskab, som alternativ til at være business angels. Typisk investeres over 1 mio. kr.

Virksomheder

Virksomheder investerer egenkapital som de ønsker en højere forrentning på eller som de ønsker risikospredt. Deltagelse er som stille investor med op til 15 mio. kr.

Ltd Partners

Større investorer med en egenkapital som ønskes forrentet og risikospredt, samtidig med at de ønsker indflydelse på F10 Capital. Deltagelse er som aktiv investor med over 15 mio. kr.

 • Få et uforpligtende og gratis tilbud