F10 ERHVERV

Rapporter og budgetter

Årsrapporter, løbende rapportering, budget og budgetplanlægning.

Ledelsesrapportering

F10 Ejendomsadministration løser ledelsesrapportering på effektive måder tilpasset den enkelte virksomhed. Vi bidrager til en styrket forretningsorientering. Ledelsesrapportering udarbejdes som aftalt i format, struktur og indhold.

Budget og budgetopfølgning

Budgetter er i dag en vigtig del af virksomhedens styringsredskaber, vi lægger derfor stor vægt og energi i, at udarbejde et informativt og brugbart budget til at danne overblikket over virksomhedens drift.

Vi planlægger og udarbejder budget med baggrund i virksomhedens mål, planer, situation og input fra virksomheden. Vi tager hensyn til budgettets formål, anvendelse og virksomhedens budgetteringsmetoder. I modtager budgetopfølgning ud fra aftalte procedurer, opbygning af kontrolsystem og rapportering.

Der sikres dokumentation og tal til årsrapport og eventuel revision, samt udarbejdelse af rapportering til de enkelte interessenter.

Regnskab

F10 giver dig det fulde overblik med gennemarbejdede regnskaber og periodeopgørelser. Vore kunder er vores passion, derfor gør vi meget ud af at gennemgå disse regnskaber på en faglig og venlig måde, således at kunden får indblik og forståelse.

Ejendomsadministration

F10 Ejendomsadministration er vant til at stå for:

  • Indkaldelse, afholdelse og referat af generalforsamlinger
  • Planlægning og udarbejdelse af budget og budgetopfølgning
  • Løbende rapportering til bestyrelsen
  • Juridisk bistand via for jura afdeling

  • Få et uforpligtende og gratis tilbud