Startede 1.8-1989 som erhvervsassurandør ved Baltica / Branddirektør ved Købstædernes almindelige Brandforsikring.

Fortsatte i Tryg-Baltica efter fusionen mellem Tryg og Baltica i 1995.

I 2001 ændredes navnet til TRYG hvor jeg fortsat virkede som erhvervsassurandør frem til 31.12.2010.

1.1.2011 startede jeg som erhvervsassurandør ved Købstædernes Forsikring hvor jeg var indtil mit skift til F10 Forsikringsmægler 1.10-2020.

KONTAKT